جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

بازی محلی دارچَکُل - نمایش محتوای نوروز

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازی محلی دارچَکُل

بازی محلی دارچَکُل


Loading the player...

 

بازی های محلی، بخشی از هر فرهنگ محسوب می شوند و مطالعه و معرفی این بازی ها از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند هم به ما دانشی درخصوص داشته های فرهنگی مان بدهد و هم مهمتر از آن، فرصتی فراهم کند که با کسب آگاهی بتوانیم در زندگی امروز خود و کودکانمان از انها استفاده کنیم و از شادی و نشاطی که بخش جدایی ناپذیری از این بازی هاست بهره مند شویم.

نهاد های فرهنگی نقش مهمی را برای معرفی و احیای بازیهای محلی ایفا می کنند و یکی از این نهادها اداره آموزش و پرورش و یکی از بازیهای محلی و سنتی بخش بنارویه بازی "دارچَکُل" می باشد.

وسایل بازی : یک عدد سنگ ؛ دو عدد چوب کوچک و بزرگ

تعداد افراد: به صورت انفرادی دو نفری یا تیمی

اهداف بازی : تربیتی: رقابت سالم .سرگرمی ؛ احترام به قانون ؛ نظم و انضباط ؛ دوستی  ؛ حساب رسی

فنی : نشانه گیری ؛ قدرت ؛ هماهنگی

مکان بازی : در کوچه ها و فضاهای باز

نحوه انتخاب بازیکنان : ابتدا بازیکنان یار انتخاب کرده و به دو دسته تقسیم می شوند دو نفر هم به عنوان استاد می باشد . و دو سرگروه مشخص می شود

شروع کننده بازی : با دار ( چوب بزرگ) و چَکُل (چوب کوچک ) به وسیله دو سرگروه با انداختن چَکُل به هوا و با دار رویش کردن ( شِلُو کَردَن ) تعداد آنها را می شمارند. هر کس تعداد زیادتری رُویش کرد ( شِلُو کرد ) برنده و شروع کننده بازی می باشد.

نحوه بازی : سنگ نسبتا بزرگی به عنوان ایستگاه در یک جا قرار می دهند . نفر اول یا تیم شروع کننده از پشت سنگ؛ چَکُل را به هوا پرتاب کرده و سعی می کند با دار به آن ضربه بزند بازیکن  شروع کننده بازی مجاز است که دوبار به چَکُل ضربه بزند ( اگر بار اول دار به چَکُل برخورد نکرد یکبار دیکر مجاز به ضربه زدن می باشد) بعداز ضربه وحرکت چَکُل نفرات تیم مقابل که روبروی سنگ با فاصله های متفاوت ایستاده اند سعی می کنند با دست چَکُل را به طرف سنگ نشانه گیری کنند . به هنگام پرتاب اگر چَکُل به سنگ برخورد کرد طرف زننده ضربه سوخته ( بازنده ) می شود. اگر چَکُل به سنگ برخورد نکرد طرف شروع کننده با دارش فاصله چَکُل تا سنگ اندازه می گیرد و اگر فاصله به اندازه یک دار بود با دار به نوک چَکُل زده و همین که چَکُل به هوا بلند شد با دار به چَکُل ضربه می زند تا همچنان چَکُل از سنگ ایستگاه دور شود . همانطور تمام بازیکنان به نوبت به چَکُل ضربه می زنند و در آخر سر نیز روند بازی به همین صورت ادامه دارد.

چه موقع تیم بازنده وجای بازیکنان عوض می شود:  1- اگر همه بازیکنان ضربه زدند و تیم مقابل بتوانند چگل به سنگ بزنند ( همه بازیکنان سوخته شوند ) ۲- زمانی که فاصله قرار دادی بین خودشان به حد نصاب رسد .

 

آدرس کوتاه :