بازی شالان اتیلماق

 

این بازی جز بازیهای محلی ایل شاهسون ساوه است.بازی به دو شکل 3 نفره و گروهی قابل اجراست که در شکل 3 نفره آن دو نفر اطراف شال را می گیرند و یک نفر از روی شال می پرد و اگر پای فرد به شال برخورد کند بازنده است و باید جای خودش را با یکی از افرادی که شال را گرفته عوض کند . ولی در شکل گروهی ، دو نفر دو طرف شال را می گیرند و بقیه اعضای گروه یک به یک از روی شال می پرند. هر کدام از اعضا تلاش خوبی داشته باشد به گردونه بازی برمی گرده ولی اگر در حال پریدن از روی شال پایش به شال برخورد کند از گردنه بازی خارج می شود و در کنار سرگروهش ادامه بازی را پی می گیره. بعد از هر پرش صحیح ارتفاع شال را کمی بالاتر می برند تا افراد باقی مانده تلاش بیشتری بکند در پایان هر گروهی که اعضای آن زودتر از بازی خارج بشه و بازیکنی برای ادامه بازی نداشته باشد بازنده میدان است.

کلمات کلیدی: آداب و رسوم   استان مرکزی- بازيهاي محلي - بازيهاي محلي استان مرکزي - بازيهاي محلي ايل شاهسون - ايل شاهسون - بازيهاي سنتي - بازي هاي قديمي- بازیهای گروهی - بازیهای سه نفره

Loading the player...