جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

بازی داش ایونو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی داش ایونو


بازی داش ایونو  با استفاده از سنگ است هر کدام از اعضای دو گروه پس از  ریختن 5 تا 6 سنگ انتخابی به داخل دایره با سنگ تخت شروع به نشانه گیری برای بیرون زدن سنگ ها می کنند.

محل استقرار و پرتاب هرکدام از بازیکنان منوط به مکانی است که سنگ در آنجا متوقف می شود. چنانچه هر کدام از اعضا در پرتابش نتونه سنگی را به بیرون دایره بزنه باید نوبت خودش را به نفر بعدی واگذار کند. بازی داش ایونو از دسته بازیهای گروهی قاعده دار است  که مهارتهای نشونه گیری و دقت در دیدن و هماهنگی بین چشم و دست را می طلبد و نتیجه بازی هم تقویت بینایی و تقویت نشونه گیری است. در پایان هر گروهی که تعداد بیشتری سنگ را از دایره خارج کنه برنده بازی است.

کلمات کلیدی : آداب و رسوم و فرهنگ ها - بازیهای محلی - بازیهای محلی- ایل شاهسون - بازی داش ایونو

 

     

 
" در نگاه بیشتر ببینید "