جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

بازدید مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان مهمان شهر شهید ناصری ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان مهمان شهر شهید ناصری ساوه

بازدید مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان مهمان شهر شهید ناصری ساوه

بازدید مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان مهمان شهر شهید ناصری ساوه

مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان از مهمان شهر شهید ناصری ساوه برای شرکت در نشست ژنو بازدید کرد.

خانم فرهمند پور در جریان این بازدید گفت : امیدواریم بتوانیم با این بازدید در حل مشکلات احتمالی قدم برداریم.

وی افزود: با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته است.

مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان افزود : بر اساس این الحاق باید هر چند سال یک بار گزارشی را به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ارائه دهیم .

مشاور وزیر کشور در امور خانواده و بانوان بابیان اینکه بیشترین مهاجر پذیری را در جهان داریم ، افزود : حدود چهار درصد جمعیت ایران ، اتباع خارجی هستند.

فرهمند پور با بیان اینکه 10 درصد جمعیت مردم افغانستان در ایران زندگی می کنند ،گفت : بیش از 97 درصد آنها همانند شهروند عادی در شهرها با برخوردار بودن امنیت ، آرامش وحقوق اجتماعی زندگی می کنند.

معاون امور اتباع استان مرکزی نیزبا بیان اینکه این مهمان شهر پنج هزار نفر جمعیت دارد ، گفت : 920 خانوار با 775 واحد مسکونی در این مهمان شهر سکونت دارند.

آذری با بیان اینکه هزار دانش آموز در این مهمان شهر مشغول به تحصیل هستند ، افزود : در سال آینده با افزایش صد دانش آموز به این تعداد ، مشکل فضای آموزشی خواهیم داشت.