ای آخرین رسول

شناسه : 171035387

 

نام شعر: ای آخرین رسول

________________

ای اولین سلام، ای آخرین رسول

بر شام ما بتاب، ای ماه بی افول

با بیرقی ز نور از مشرق آمدی

آمد ز هر کران عطر محمدی

از شوق دیدنت گریان شد آبشار

غرق شکوفه شد دنیای بی بهار

ای خاک پای تو باغ و بهشت ما

عشقت نوشته شد در سرنوشت ما

ای جان عاشقان این جلوه ی یقین

مست از می توایم ای جام آخرین

ای خاک پای تو باغ و بهشت ما

عشقت نوشته شد در سرنوشت ما

نام بلند تو نور مناره هاست

نامت ستاره تا بی ستاره هاست

ای خاک پای نو باغ و بهشت ما

عشقت نوشته شد در سرنوشت ما

____________________

شاعر: عباس محمدی