جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

آیین کلوخ اندازان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیین کلوخ اندازان

 

آیین کلوخ اندازان در اکثر نقاط ایران رایج است لازم به ذکر است اجرای این مراسم در نقاط مختلف تاحدودی متفاوت است. آیین ویژه ای به نام "كلوخ اندازان" در بین خانواده های بخشهایی از استان مركزی مرسوم است كه معمولا در آخرین روز ماه شعبان  یک روز قبل از ماه مبارک رمضان انجام می شود.

برای برگزاری این مراسم بزرگان هر فامیل در بعدازظهر آخرین روز ماه شعبان، بساط آش رشته را برپا می کنند و نزدیکان و خویشان را به منزل خویش دعوت می کنند و با این  کار نوعی جشن کوچکی را برای خوشامدگویی به ماه مبارک رمضان برپا می کنند. در برخی نقاط استان رایج است که اهل روستا منزل یکی از ریش سفیدان جمع می شوند و رشته مخصوص آن روز را می پزند و در کنار هم میل می کنند. مراسم کلوخ اندازان را در کلوخ خیسان یا کلوخ خیسون هم می گویند.

" در نگاه بیشتر ببینید "