رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آیین سحرخوانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیین سحرخوانی

 

 برگزاری آیین سحرخوانی یکی از سنن زیبای رایج در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی است. از دیرباز اغلب سحر خوانان از بین افرادی انتخاب می شدند که با سواد و خوش صدا باشند و با اشعار ادبی مناجات و دعاها آشنایی کامل داشتند.

سحرخوانان از شب اول ماه مبارک رمضان بر پشت بام خانه مسجد و یا تکایا رفته با قرائت دعا و شعرهایی با مضامین تسبیح و مدح پروردگار رحمت و شفقت خواهی و طلب بخشش و آمرزش را تا اذان صبح ادامه می دادند.

آیین سحرخوانی امروزه از بلندگوی مساجد در استان مرکزی اجرا می شود و سحرخوانان محلی بیشتر در مناطق روستایی بندرت رسوم گذشته را زنده نگه داشتند. آیین سحرخوانی در گذشته نه چندان دور در برخی از مناطق استان مرکزی با زدن طبل با هدف بیدار باش مردم همراه بوده است.

آیین بیدار باش سحری در برخی از مناطق روستایی شهرستان دلیجان و محلات با رسم سحرخون همراه بوده بطوریکه فردی با رفتن بر بام صدای خروس در می آورده و فردی نیز به عنوان جارچی کوبه درب منازل را بصدا در می آورد و با قرائت بلند قرآن و سر دادن اذان مردم را برای عبادت و خوردن سحر ی بیدار می کردند.

 

" در نگاه بیشتر ببینید "