جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

اینجا خبری هست - نمایش محتوای خبر

 

 

اینجا خبری هست

دانلود

در اینجا خبری هست این هفته به مشکلات آلودگی هوا ی اراک ،مشکلات عدم رعایت قوانین شهری ، مشکلات صنعت و  صحبت استاندار مرکزی در مورد تحصیل مسئولین استانداری در حین خدمت خبر می دهد.