جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده

ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده

ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در بازدید از زندانهای استان گفت: با کمک قوه قضاییه و وجوه پس انداز برای 25 هزار زندانی بعد از آزادی شغل ایجاد شده که با این کار آمار بازگشت زندانیان  ده برابر کاهش پیدا کرده است