جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

اولین همایش اسب سواری در فراهان برگزارشد - نمایش محتوای خبر

 

 

اولین همایش اسب سواری در فراهان برگزارشد

اولین همایش اسب سواری در فراهان برگزارشد

اولین همایش اسب سواری در فراهان برگزارشد

نخستین همایش اسب سواری با حضور 28 سوار کار  در فرمهین برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش ترویج فرهنگ سوارکاری, ایجاد انگیزه در بین جوانان ,معرفی نژاد های مختلف و شناخت نفرات برتر برای شرکت در مسابقات استانی و کشوری بود .