رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

اولین برگ رای یک پدر شهید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اولین برگ رای یک پدر شهید

 

 

 


حضور پدر دو شهید در اولین ساعات روز انتخابات 24 خرداد در شعبه مسجد الزهرای اراک و اولین برگ رایی که در صندوق های رای گیری این شعبه انداخته شد