رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

آهنگری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آهنگری

 

آهنگری


 

نمایشی کوتاه است از پندهای یک آهنگر پیر که عمری را در این کار سپری کرده و از طف و آب دادن آهن برای ساخت شمشیر و سایر ابزار آهنی، درسهای زیادی آموخته و آن را به جوانی می‏آموزد.

کلیدواژه:

داستان کوتاه، آهنگر پیر، پندهای آهنگر،

Kay words:

Short story, The old blacksmith