سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

اهداف هدفمندی یارانه ها - نمایش محتوای خبر

 

 

اهداف هدفمندی یارانه ها

 

 

 


 

طرح هدف مندی یارانه ها یا بزرگترین طرح اقتصادی ایران، یکی ازبخشهای ایجاد تحول اقتصادی در کشور است که از28 آذرسال 89 آغاز واینک حدود چهارسال از اجرای آن می گذرد.

در این طرح که با هدف حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام درکشوراجراشد بخشی از یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت ‌شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.

مطابق این قانون شانزده قلم کالا وخدمات، مشمول حذف یارانه وعرضه به قیمت بین‌المللی شده و مقرر شد درمدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین،گازوئیل، گاز، نفت، برق،آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام‌ با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه ‌شوند.

یکی ازاهداف طرح این بود که دولت۲8 هزارمیلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمد داشته ودراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع،۳۰درصد از این در آمدها دراختیار تولید کنندگان قرارگرفته و ۲۰ درصد به بودجه کشورتزریق شود.

البته هدف تعیین شده درمصوبه مجلس تقویت زیربخشهای تولیدی درکشوربود که درمرحله اول امکان پرداخت بخشی ازدرآمد حاصل ازاجرا به بخشهای مختلف تولیدی درعرصه های صنعت، کشاورزی و تقویت زیرساختهای مرتبط باتولید فراهم نشد.

اینک درآستانه مرحله دوم اجرای طرح چه بخشهایی باید باپرداخت یارانه تقویت شوند؟

(مصاحبه باتولیدکنندگان :دراین مرحله یارانه بخش تولید برچه مبنایی باید پرداخت شود؟ آثارپرداخت یارانه به بخشهای تولیدی کشاورزی وصنعتی چیست)

ازمشکلات اجرای این طرح نوسانات بین المللی اقتصاد،افزایش قیمت ارز و تحریمها بود که موجب شد در اجرا و دستیابی به اهداف کلی طرح هدفمندی یارانه ها اندکی خلل ایجادشود اما درمرحله دوم تلاش دولت، مسئولان نظام ومردم همکاری وتسریع درتحقق اهداف است.