رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن غذا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن غذا

   
 

    

 

    (غذا)

مي خورم غذا آرومه آروم                         تا كه نپره لقمه تو گلوم 

حرف نمي زنم كنار سفره                      چون از دهنم غذا مي افته 

مخورم غذا نه كم نه زياد                   اينو هميشه مي سپارم به ياد 

آدمه پر خور سستو بيماره                   هر كي كم غذاست لاغرو زاره