رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن درناهای مهاجر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن درناهای مهاجر

 

در یک روستا قاسم که مادر خود را از دست داده است به همراه برادرش قدرت زندگی می کند. قاسم به درناهای مهاجر در منطقه علاقه مند است و مایل نیست به خواست برادرش برای رفتن به شهر و زندگی درآنجا تن دهد. بر اثر اتفاقی درناها به قدرت که در سرما مانده است کمک می کنند و این اتفاق باعث می شود قدرت به شکلی قدرشناسانه تصمیم بگیرد در روستا مانده و هر ساله به درناهای مهاجر کمک کند.

کلمات کلیدی: انیمیشن – روستا – درناهای مهاجر

Pilgrim bird

Village – animeition - Pilgrim bird