رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن دارو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن دارو

 

داروهای مختلفی در یک قفسه قرار دارند و بطور اتقاقی یکی یکی به زمین می افتند و با حرف زدن با یکدیگر می فهمند که تاریخ مصرفشان تمام شده است یا در حال اتمام است. کودک خانواده آنها را از روی زمین جمع می کند و به داروخانه نزدیک خانه تحویل میدهد.