جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

انیمیشن افطار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن افطار

 

 

 

افطار مي كنم با آب گرم وشير / يك لقمه نان داغ با سبزي و پنير

افطار مي كنم با اشتياق و شور / با لطف مادرم با لقمه هاي نو

افطار مي كنم با خنده پدر / با روزهات قبول با آفرين پسر

افطار مي كنم خوشحال و سر فراز / با اشكو با دعا با شكر با نماز