رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (2)

 

انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک در استان مرکزی


 

استان مرکزی به عنوان زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی یکی از استان های صنعتی و گارگری کشور، جایگاه ویژه ای در تاریخ معاصر کشور دارد و بررسی روند شکل گیری انقلاب اسلامی در آن، پژوهشگران را در شناخت جریان کلی حاکم بر انقلاب اسلامی و دلایل موفقیت آن بیشتر آشنا خواهد کرد. به همین منظور اسناد ساواک در زمینه انقلاب اسلامی در استان مرکزی در دو جلد گردآوری شده

جلد اول آن شامل سالهای 1341 تا اسفند 1356 است. این اسناد جریان شکل گیری نهضت حضرت امام ره در استان مرکزی و نقش روحانیون و مردم مسلمان استان را در تداوم آن به خوبی نشان می دهند.

و جلد دوم آن شامل رویدادهای فروردین 1357 تا بهمن 1357 در استان است که در بایگانی ساواک گردآوری شده اند.

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک در استان مرکزی، زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی

Kayword: Islamic Revolution in Markazi Province, Hometown Imam Khomeini,