حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

انصراف سی و یک نفر از نامزدی شورا های استان مرکزی - نمایش محتوای خبر

 

 

انصراف سی و یک نفر از نامزدی شورا های استان مرکزی

شناسه : 342388282

انصراف سی و یک نفر از نامزدی شورا های استان مرکزی

انصراف سی و یک نفر از نامزدی شورا های استان مرکزی

انصراف از رقابت های شورای پنجم شهر و روستا در استان مرکزی به سی و یک نفر رسید .

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت : دراین استان ،شانزده نفر در نقاط شهری و پانزده نفر در روستاها از ادامه رقابت های شوراهای اسلامی انصراف دادند

حسن بیگی افزود : با این تعداد انصرافی ، تعداد حاضران در رقابت به شش هزار و پانصد و پنجاه و هشت نفر رسید.

او گفت : با این حال همچنان میزان داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی استان مرکزی به نسبت سهم این استان از جمعیت کشور بیشتر است

در استان مرکزی شش هزار و پانصد و پنجاه و هشت نفر داوطلب برای تصاحب دو هزار و ششصدو شصت و نه صندلی شورای شهر و روستا با هم رقابت می کنند .