سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

انصراف از نامزدی باید مکتوب به ستاد انتخابات اعلام شود

انصراف از نامزدی باید مکتوب به ستاد انتخابات اعلام شود


انصراف از نامزدی باید مکتوب به ستاد انتخابات اعلام شود

انصراف از نامزدی باید مکتوب به ستاد انتخابات اعلام شود

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: بر اساس قانون اگر نامزدی قصد انصراف دارد باید خود و یا نماینده اش موضوع انصراف را به شکل مکتوب به ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر احمدی افزود: تا این لحظه نامزدی انصراف خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شکل مکتوب به ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نکرده است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور افزود: اگر کسی انصراف بدهد معنایش این است که فعالیت های انتخاباتی او متوقف می شود و اگر نامزدی انصراف ندهد می تواند از فرصتی که در اختیار دارد چه از صدا و سیما و بر اساس برنامه های مصوب کمیسیون تبلیغات یا سایر ظرفیت های در کشور استفاده کند

احمدی گفت: اینکه اعلام شد یکی از نامزدها از شرکت در انتخابات انصراف داده اگر آن را قانونی تلقی کنیم نباید برنامه های تبلیغاتی ادامه یابد اما اگر این انصراف را قانونی تلقی نکنیم پس هیچ برنامه فوق العاده ای حتی زیر نویس برای نامزد نباید پخش شود مگر در برنامه های قانونی تصویب شده.

وی افزود: این مطلب را از باب عدالت برای همه نامزدها مطرح می کنیم و این مسئله را متوقع بودیم بر این اساس نامزدها باید به ستاد انتخابات مراجعه و انصراف خود را به صورت رسمی اعلام کنند.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: از صدا و سیما نیز می خواهیم که مر قانون را رعایت کند زیرا اگر شبهه ای ایجاد شود که کسی استفاده بیشتری کرده است و یا خدای نکرده فراتر از قانون رفته مشکل ایجاد می شود.