جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

انجمن حمایت از زندانیان خمین - نمایش محتوای خبر

 

 

انجمن حمایت از زندانیان خمین

انجمن حمایت از زندانیان خمین

انجمن حمایت از زندانیان خمین

 فرماندار خمین درجلسه انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان گفت: ایجاد اشتغال و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به زندانیان در بازگشت مجدد آنهان زندان موثر است. در این جلسه مقرر شد انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نسبت به ارائه طرحهای اشتغالزای زود بازده برای زندانیان و خانواده های آنها اقدام کند.