رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

انتخابات - نمایش محتوای صدا

 

 

انتخابات

 

   
 

انتخابات

   

 

شعار اصلی انتخابات امسال مشارکت حداکثری، قانون مداری، عدالت محوری و امانت داری