جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

امر به معروف و نهی از منکر فلسفه اصلی قیام عاشورا - نمایش محتوای خبر

 

 

امر به معروف و نهی از منکر فلسفه اصلی قیام عاشورا

امر به معروف و نهی از منکر فلسفه اصلی قیام عاشورا

امر به معروف و نهی از منکر فلسفه اصلی قیام عاشورا

نزدیک به هزار و 400 سال از قیام عاشورا می گذرد اما هیچگاه از تازگی هدف این قیام کاسته نمی شود و به راحتی می توان نمود آن را در جامعه دید .