رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

امام زاده سید علی - نمایش محتوای صدا

 

 

امام زاده سید علی

امام زاده سید علی

 

امام زاده سید علی

بقعه متبرک این امام زاده در روستای سرطاق از توابع شهرستان خمین در استان مرکزی قرار دارد.

کلیدواژه ها: امام زاده سید علی، روستای سرطاق، شهرستان خمین، استان مرکزی

Imamzade Siyed ali

The tomb of Siyed Ali is located in the Sartaq village. There is in the Khomin city and Markazi Province.

Kay words:

Imamzade Siyed ali, Sartaq village, Khomin city, Markazi Province