رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

امامزاده سید ابو رضا (ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امامزاده سید ابو رضا (ع)

نوع: تولیدویژه عکس

تعداد: 5 عکس

نسب شریف ایشان به تایید علامه محقق سید عبدالغزیز طباطبایی در کتاب معجم اعلام الشیعه با واسطه به امام حسن محتبی علیه السلام میرسد.
ابو سعد سمعانی در کتاب "معجم شیوخ "و "التجبیر" از ایشان به نیکی یاد و صاحب اوصاف بلندی چون دانشمند نیکوکار خیر زیبا کلام و کردار و ... یاد می کنند.
ایشان در شهر ساوه دارای احترام ویژه و منشاء خیر و برکت بوده اند.
مرقد مطهر ایشان در جوار بازار قدیم ساوه محل زیارت شیعیان و عاشقان ان حضرت بوده و هست

     
--

 

 

 

     

 

     
     

 

 

     
" در نگاه بیشتر ببینید "