رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

امامزاده (ریحان) عبدالله بن علي - نمایش محتوای صدا

 

 

امامزاده (ریحان) عبدالله بن علي

امامزاده (ریحان) عبدالله بن علي

 

امامزاده (ریحان) عبدالله بن علي

در روستاي ريحان قرار دارد . طبق گفته اهالي محل ، جنازه اين امامزاده در سال 1354 به هنگام خاك برداري از محل به شكل كاملاً سالم در محل يافت شده است.

کلیدواژه:

امامزاده ریحان، امام زاده عبدالله بن علی، روستای ریحان،

Emamzade Rihan:

Emamzade Abdollah there is in Rihan village.

Kay words:

Emamzade Abdollah, Rihan village