رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

امامزاده بی بی شریفه خاتون - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امامزاده بی بی شریفه خاتون

امامزاده بی بی شریفه خاتون

روستای ویسمه در منطقه ای کویری واقع در 29 کیلومتری شمال اراک قرار قدمت روستا بـا تـوجه به تحقیـقـات انجـام شـده به درستی معلوم نیست .

مهمترین اثر باستانی این روستا تپه ای درجنوب غربی متعلق به دوره ی ساسانی است. این تپه بیـانـگر وجود قـلـعـه ای بزرگ بـا خانه های خـشـتـی است که هنوز پس از گذشت سالیان متمادی آثار این بنا محفوظ مانده است .

در چند قـدمی تـپـه ی بـزرگ امامـزاده ای شریف کـه طـبـق شجره نامه های موجود از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است، قرار دارد. نام این امامزاده« بی بی شریفه خاتون» است که شب های جمعه مامن و ماوای عاشقان این بزرگوار است.

کلمات کلیدی: امامزاده بی بی شریفه خاتون، روستای ویسمه، 29 کیلومتری شمال اراک، اثر باستانی، قـلـعـه ای بزرگ، نوادگان امام موسی کاظم(ع)

Key word: Bibi Sharifa Khatun ,Village Vismeh,arak city

--