جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

آلودگی همچنان میهمان آسمان اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

آلودگی همچنان میهمان آسمان اراک

آلودگی همچنان میهمان آسمان اراک

آلودگی همچنان میهمان آسمان اراک

 

هوای اراک برای تمامی گروهها ناسالم اعلام شد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گفت: میزان ذرات معلق در هوای اراک به عدد 77 رسید که بیش از 2 برابر حد مجاز و نشان دهنده ی وضعیت هشدار است.

ابراهیمی کارنامی افزود: این عدد مربوط به ذرات معلق 2/5 میکرون است که استاندارد آن 35 واحد است.

وی این وضعیت را برای تمامی گروهها ناسالم اعلام کرد.