اقدام نیک پزشک اراکی در درمان رایگان بیماران نیازمند

 

    پزشک نیکوکار و قانع اراکی با معالجه و درمان رایگان بیماران نیازمند، نسخه ی مهربانی می پیچد.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ دکتر محمدعلی اکبرزاده از متخصصان قدیمی اطفال است که علاوه بر ویزیت رایگان بیماران نیازمند ، هزینه اقدامات کلینیکی بیماران نیازمند را پرداخت می کند و از بیماران با توان مالی مناسب هم تنها پنج هزار تومان حق ویزیت دریافت می کند.

این پزشک خیر اراکی با معالجه و درمان بیماران نیازمند مطب مهربانی تاسیس کرده و  ضمن ویزیت رایگان بیماران نیازمند، تمام هزینه های دارو، آزمایش واقدامات کلینیکی بیماران نیازمند را پرداخت می کند.
دکتر اکبرزاده که ۴۲ سال در اراک طبابت می کند می گوید با حقوق بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی امرار معاش می کند و از بیماران با توان مالی مناسب تنها پنج هزار تومان حق ویزیت دریافت می شود که این وجه دریافتی هم برای درمان نیازمندان هزینه می شود.
او رضایت معنوی در پی کسب رضایت معبود را بالاترین عامل حرکت در مسیر خیر دانست و  افزود: لباس پزشکی جامه مقدسی است که پوشیدن آن خدمت صادقانه به خلق خدا وتلاش برای کسب رضایت الهی است.


دانلود