جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

اقتصاد مقاومتی یک نسخه تکمیلی برای حل مشکلات - نمایش محتوای خبر

 

 

اقتصاد مقاومتی یک نسخه تکمیلی برای حل مشکلات

اقتصاد مقاومتی یک نسخه تکمیلی برای حل مشکلات

اقتصاد مقاومتی یک نسخه تکمیلی برای حل مشکلات

وزیر کشور: در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مردم باید محور اصلی باشند و مسئولان هم از مردم حمایت کنند.

آقای رحمانی فضلی در ستاد اقتصاد مقاومتی و راهبری استان مرکزی گفت: اقتصاد مقاومتی یک نسخه تکمیلی برای حل مشکلات است.

وزیر کشور گفت: در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مردم باید محور اصلی باشند و مسئولان هم از مردم حمایت کنند. 

رحمانی فضلی گفت :اقتصاد مقاومتی یک نسخه  تکمیلی برای حل مشکلات است و حرکت در حوزه دانش باعث داشتن اقتصادی دانش بنیان می شود.