رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

اقتصاد، صنعت، زندگی ویژه نامگذاری سال 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

اقتصاد، صنعت، زندگی ویژه نامگذاری سال 91

  

   
 

 

 

  

 

 

 

برنامه ای است که با رویکرد، اقتصادی و صنعتی و تأثیر آن بر زندگی جمعی و با توجه به جایگاه صنعت در استان مرکزی تهیه و پخش می شود.

برنامه اقتصاد، صنعت و زندگی در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 91، تلاش می کند در هر برنامه با یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت استان گفت و گو و دیدگاه ایشان در ترویج تولید ملی و نقش هر یک از ارکان تولید در پیشبرد اقتصاد و صنعت استان را بررسی کند.

مهمترین بخش های این برنامه شامل: گزارش که مسائل مبتلا به اقتصاد و صنعت استان را از زبان صنعتگران بیان می کند و در مباحث کارشناسی این موضوعات تبیین و جمع بندی می شود.

گفتنی است این برنامه جایگزین برنامه تلاش تولید توسعه شده و هر روز ساعت 13:35 بمدت 20 دقیقه از آنتن شبکه صدای استان مرکزی پخش می شود.

برنامه اقتصاد، صنعت زندگی را مسعود رجبی تهیه می کند و گزارش های آن را سید مهدی صادقی و نویسندگی آن را رقیه سلیمانی تهیه می کنند. هچنین اجرای برنامه بر عهده حمید رضا یعقوبی می باشد.