جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف و عرضه کننده قلیان در اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف و عرضه کننده قلیان در اراک

آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف و عرضه کننده قلیان در اراک

آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف و عرضه کننده قلیان در اراک

در این طرح که تا ده روز ادامه دارد با واحدهای صنفی متخلف و عرضه کننده قلیان در سطح شهر اراک برخورد می شود .

حق دوست نماینده دادستان گفت : گزارش های متعددی از سوی شهروندان اراکی مبنی بر عرضه قلیان و تخلفات غیر اخلاقی در چند واحد عرضه قلیان در سطح شهر اراک داشتیم وبا واحدهای متخلف برخورد خواهیم کرد .

وی افزود: در بازرسی های یک واحد متخلف که اقدام به عرضه قلیان کرده بود پلمپ و برای پیگیری تحویل مقامات قضایی شد .