جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

آغاز ساخت ترمینال نفتی قشم در صنایع اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز ساخت ترمینال نفتی قشم در صنایع اراک

آغاز ساخت ترمینال نفتی قشم در صنایع اراک

آغاز ساخت ترمینال نفتی قشم در صنایع اراک

عملیات ساخت ترمینال نفتی قشم توسط ماشین سازی اراک و با مشارکت متخصصان چینی برای انتقال تکنولوژی آغاز شد.

رئیس هیات مدیره ماشین سازی اراک گفت : زمان اجرای فاز اول دو سال و کل عملیات در ده سال به بهره برداری می رسد.

رضایی افزود: ارزش این قرار داد پانصد و پنجاه میلیون دلار است که سبب افزایش ذخیره نفت در مرحله نخست تا ده و در مراحل دوم و سوم تا پنجاه میلیون بشکه می شود.

اوگفت : در این طرح برای نخستین بار مخازنی با سقف های متحرک و قطر صدو چهل متر تولید می شود.

رئیس هیات مدیره ماشین سازی اراک در ادامه با بیان اینکه ، با اجرای این طرح ایران به رقیب جدی و بزرگ اسکله های نفتی کشورهای همسایه جنوبی تبدیل می شود.

فانگ چا اویانگ مدیر این هیات کاری ، هم امکانات و قابلیت های شرکت ماشین سازی اراک را قابل توجه دانست و بر افزایش همکاری ها تاکید کرد.

شرکت مادر تخصصی ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات انرژی و پالایشگاهی در خاورمیانه است.

مخازن بزرگ، سازه های فلزی، بویلرهای حرارتی، گلوله های سنگین فلزی، انواع پل ،دکل ها و شیرهای تخصصی در این کارخانه تولید می شود .

آغاز ساخت ترمینال نفتی قشم در صنایع اراک

عملیات ساخت ترمینال نفتی قشم توسط ماشین سازی اراک و با مشارکت متخصصان چینی برای انتقال تکنولوژی آغاز شد.

رئیس هیات مدیره ماشین سازی اراک گفت : زمان اجرای فاز اول دو سال و کل عملیات در ده سال به بهره برداری می رسد.

رضایی افزود: ارزش این قرار داد پانصد و پنجاه میلیون دلار است که سبب افزایش ذخیره نفت در مرحله نخست تا ده و در مراحل دوم و سوم تا پنجاه میلیون بشکه می شود.

اوگفت : در این طرح برای نخستین بار مخازنی با سقف های متحرک و قطر صدو چهل متر تولید می شود.

رئیس هیات مدیره ماشین سازی اراک در ادامه با بیان اینکه ، با اجرای این طرح ایران به رقیب جدی و بزرگ اسکله های نفتی کشورهای همسایه جنوبی تبدیل می شود.

فانگ چا اویانگ مدیر این هیات کاری ، هم امکانات و قابلیت های شرکت ماشین سازی اراک را قابل توجه دانست و بر افزایش همکاری ها تاکید کرد.

شرکت مادر تخصصی ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات انرژی و پالایشگاهی در خاورمیانه است.

مخازن بزرگ، سازه های فلزی، بویلرهای حرارتی، گلوله های سنگین فلزی، انواع پل ،دکل ها و شیرهای تخصصی در این کارخانه تولید می شود .