جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

آغاز روز کاری ادارات و مراکز دولتی و بانکها - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز روز کاری ادارات و مراکز دولتی و بانکها

آغاز روز کاری ادارات و مراکز دولتی و بانکها

آغاز روز کاری ادارات و مراکز دولتی و بانکها

 

اولین روز کاری ادارات و مراکز دولتی و بانکها هم اغاز شد و کارمندان به ارائه خدمات به مردم پرداختند