جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اعلام نتایج دومین مرحله صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام نتایج دومین مرحله صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

اعلام نتایج دومین مرحله صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

اعلام نتایج دومین مرحله صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

اعلام نتایج دومین مرحله بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

نتایج دومین مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم از طرف وزارت کشور اعلام شد.

حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان در نشست خبری گفت : از مجموع 344 داوطلب مجلس شورای اسلامی 183 نفر تایید صلاحیت شدند و 146 نفر نیز رد صلاحیت شدند همچنین در مدت رسیدگی به صلاحیت 134 نفر انصراف خود را کتبا به ستاد انتخابات استان و فرمانداری ها اعلام کردند و 1 نفر نیز فوت کرد.

وی ادامه داد :37 از داوطلبانی که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد صلاحیت شده بودند به رقابت انتخابات بازگشتند و 8 نفر نیز که در مرحله اول رد صلاحیت شدند صلاحیتشان تایید شد همچنین شش نفر از داوطلبین که در مراحل گذشته شده بود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند .

حسن بیگی لیست های کلی حوزه های انتخابی استان را به این صورت اعلام کرد .

در حوزه انتخابیه اراک کمیجان خنداب 128 نفر ثبت نام کردند که 6 نفر انصراف دادند و 58 نفر در این مرحله تایید و 64 نفر نیز رد صلاحیت شدند

10 نفر از آنها به علت عدام احراز و یک نفر نیز که در مرحله قبل رد صلاحیت شده بود در این مرحله تایید صلاحیت شد.

4 نفر نیز که در مراحل قبل تایید صلاحیت شده بودند در این مرحله رد صلاحیت شدند.

در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان 37 نفر ثبت نام کردند که 1 نفر انصراف داد و 21نفر در این مرحله تایید و 15 نفر نیز رد صلاحیت شدند و 3 نفر که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد شده بودند تایید و به رقابت در انتخابات بازگشتند .

1 نفر نیز که در مرحله قبل تایید صلاحیت شده بود در این مرحله رد صلاحیت شد.

در حوزه انتخابیه تفرش آشتیان و فراهان 49 نفر ثبت نام کردند که 1 نفر انصراف داده و 35نفر نیز در این مرحله تایید و 12 نفر نیز رد صلاحیت شدند و 8 نفر که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد شده بودند تایید و به رقابت در انتخابات بازگشتند .

1 نفر نیز که در مراحل قبل تایید صلاحیت شده بود در این مرحله رد صلاحیت شد .

در حوزه انتخابیه خمین 31 نفر ثبت نام کردند که 2 نفراز آنها انصراف داد، 19نفر در این مرحله تایید صلاحیت و 10 نفر نیز رد صلاحیت شدند و4 نفر که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد شده بودند تایید و به رقابت در انتخابات بازگشتند

3 نفر نیز که در مراحل قبل رد صلاحیت شده بودند در این مرحله تایید صلاحیت شدند .

در حوزه انتخابیه ساوه زرندیه 53 نفر ثبت نام کردند که 1 نفر فوت کردو 27نفر در این مرحله تایید و 25 نفر نیز رد صلاحیت شدند و 4 نفر که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد شده بودند تایید و به رقابت در انتخابات بازگشتند .

2 نفر نیز که در مراحل قبل رد صلاحیت شده بودند در این مرحله تایید صلاحیت شدند .

در حوزه انتخابیه شازند 46 نفر ثبت نام کردند که 3 نفر انصراف دادند ، 23 نفر در این مرحله تایید و 20 نفر نیز رد صلاحیت شدند و 8 نفر که در مرحله قبل به علت عدم احراز رد شده بودند تایید و به رقابت در انتخابات بازگشتند .

وی همچنین افزود 6 نفر از داوطلبانی که در مراحل گذشته تایید صلاحیت شده بودند و در این مرحله صلاحیت شان رد شده می توانند تا سه روز آنیده شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال کنند