جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

اعطای تسهیلات برای آبیاری نوین به کشاورزان زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

اعطای تسهیلات برای آبیاری نوین به کشاورزان زرندیه

اعطای تسهیلات برای آبیاری نوین به کشاورزان زرندیه

اعطای تسهیلات برای آبیاری نوین به کشاورزان زرندیه

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه از اعطای تسهیلات برای آبیاری نوین به کشاورزان این شهرستان خبردادو گفت: برای مجهز شدن به آبیاری قطره ای برای هرهکتارشش میلیون وپانصد هزارتومان و آبیاری بارانی هر هکتارپنچ میلیون تومان کمک بلاعوض به کشاورزان اعطا می شود.