رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اعتیاد به بازیهای رایانه ای - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اعتیاد به بازیهای رایانه ای

 

اعتیاد به بازیهای رایانه ای

این انیمیشن درخصوص افراط در استفاده از بازیهای رایانه ای است. شخصی بدلیل استفاده زیاد از بازیهای رایانه ای سلامتی خود را از دست می دهد و زندگی خانوادگی و کاری او در حال فروپاشی است در ادامه می بینیم همسر او قصد دارد او را ترک کند ولی بدلایلی از تصمیم خود منصرف می شود و به او کمک می کند تا عادت خود را ترک کند.

کلمات کلیدی:

انیمیشن – بازیهای رایانه ای – اعتیاد – خانواده

Key word: animation – computer play – druge - family