جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان مرکزی

اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان مرکزی


اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان مرکزی

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان مرکزی از فرمانداران و شهرداران خواست برای پیشگیری از آلودگی بصری، جایگاههای مناسب برای نصب اقلام تبلیغاتی داوطلبان نصب کنند