سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه قطع گازسطح شهرستان ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه قطع گازسطح شهرستان ساوه

اطلاعیه قطع گازدر سطح شهرستان ساوه

اطلاعیه قطع گازسطح شهرستان ساوه

با عنایت به انجام عملیات ضروری در سطح شهرستان ساوه در روز چهارشنبه 97/10/19 جریان گاز کلیه مشترکین مناطق ذیل در سطح این شهر در ساعت 9 الی 16 قطع خواهدشد

خیابان بسیج محراب 25 کوچه 4، خیابان آوینی 19 کوچه اول، شهرک علوی  بلوار امام رضا  کوچه هفتم، کوچه اول سمت راست، خیابان رجایی 48 تا رجایی 52 فرعی اول سمت راست ، خیابان امیر کبیر خیابان گرشاسبی کوچه امین سمت چپ،

بدین وسیله از مشترکین محترم گاز طبیعی در مناطق یادشده تقاضامی شود ضمن رعایت نکات ایمنی ، شیراصلی گازواحد خود رادر تاریخ و ساعت قطع گاز به صورت بسته نگه دارند