جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه قطع آب در آستانه - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه قطع آب در آستانه

اطلاعیه قطع آب در آستانه

اطلاعیه قطع آب در آستانه

جریان آب مشترکین برخی از مناطق شهر آستانه در روز دوشنبه 21 آبان 97 کند یا قطع خواهد شد

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعلام کرد به دلیل انجام تعمیرات بر روی شبکه آبرسانی شهر آستانه ، روز دو شنبه مورخ 21/8/97 از ساعت 13 الی 15 مردم ساکن محله ی مهدیه شهر آستانه امکان دارد با باکاهش فشار و یا قطع آب مواجه شوند

از مشترکین این مناطق خواسته شده تا نسبت به ذخیره آب براین مصارف ضروری اقدام نمایند