رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه قطع آب در آستانه - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه قطع آب در آستانه

شناسه : 357032219

اطلاعیه قطع آب در آستانه

اطلاعیه قطع آب در آستانه

جریان آب مشترکین برخی از مناطق شهر آستانه در روز دوشنبه 21 آبان 97 کند یا قطع خواهد شد

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعلام کرد به دلیل انجام تعمیرات بر روی شبکه آبرسانی شهر آستانه ، روز دو شنبه مورخ 21/8/97 از ساعت 13 الی 15 مردم ساکن محله ی مهدیه شهر آستانه امکان دارد با باکاهش فشار و یا قطع آب مواجه شوند

از مشترکین این مناطق خواسته شده تا نسبت به ذخیره آب براین مصارف ضروری اقدام نمایند