جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور

 

در اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور آمده است :به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می­رساند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد و لذا از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً  در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .

ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین10/2/1377و قبل از آن  می­توانند در انتخابات شرکت نمایند .

 ستاد انتخابات کشور