رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شناسه : 353567308

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

پیرو  اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  :

کالا برگ مربوط به مرحله دوم که اعتبار آنها تا تاریخ 97/02/31می باشد جهت دریافت نفت سفید اعلام می گردد لذا آن دسته از خانوار های مستقر در نقاط شهری و روستا یی فاقد گاز طبیعی خانگی که نسبت به دریافت کالا برگ نفت سفید  مرحله دوم اقدام ننموده اند دعوت می شود با مراجعه به فروشندگی فرآورده های نفتی محل سکونت ، در قبال ارائه کالا برگ مذکور نسبت به دریافت سهمیه تخصیصی اقدام فرمایند

1- خانوارهای  یک و دو نفره    ( کالا برگ شماره 306)     400 لیتر نفت سفید

2- خانوارهای  سه و چهار نفره  ( کالا برگ شماره 206)    480 لیتر نفت سفید

3- خانوارهای  پنج و شش نفره  ( کالا برگ شماره 506)    560  لیتر نفت سفید

4-خانوارهای  هفت نفر به بالا   ( کالا برگ شماره 106)      640  لیتر نفت سفید