حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شناسه : 351511959

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

بنا بر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  :

کالا برگ (مربوط به مرحله دوم ) که اعتبار آنها تا تاریخ 96/12/29  می باشد جهت دریافت نفت سفید اعلام می گردد لذا آن دسته از خانوار های مستقر در نقاط شهری و روستا یی فاقد گاز طبیعی خانگی که نسبت به دریافت کالا برگ نفت سفید  مرحله دوم اقدام نموده اند دعوت می شود با مراجعه به فروشندگی فرآورده های نفتی محل سکونت ، در قبال ارائه کالا برگ مذکور نسبت به دریافت سهمیه تخصیصی اقدام فرمایند

1- خانوارهای  یک و دو نفره    ( کالا برگ شماره 311)     400 لیتر نفت سفید

2- خانوارهای  سه و چهار نفره  ( کالا برگ شماره 211)    480 لیتر نفت سفید

3- خانوارهای  پنج و شش نفره  ( کالا برگ شماره 511)    560  لیتر نفت سفید

4-خانوارهای  هفت نفر به بالا   ( کالا برگ شماره 111)      640  لیتر نفت سفید