رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه دانشگاه پیام نور استان مرکزی - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه دانشگاه پیام نور استان مرکزی

شناسه : 353396247

اطلاعیه دانشگاه پیام نور استان مرکزی

اطلاعیه دانشگاه پیام نور استان مرکزی

بنا به اطلاعیه دانشگاه پیام نور  استان مرکزی

چهارمین جشنواره کشوری حرکت شامل دستاوردهای انجمن های علمی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور به میزبانی این دانشگاه از تاریخ 5 لغایت 8 اسفند ماه برگزار می گردد