رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه انفجاردر محور شازند- ازنا - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه انفجاردر محور شازند- ازنا

شناسه : 358880321

اطلاعیه انفجاردر محور شازند- ازنا

اطلاعیه انفجاردر محور شازند- ازنا

 

اطلاعیه انفجار ترانشه سنگی در پروژه احداث باند دوم محور شازند- ازنا 
 
▫️طبق هماهنگی های انجام شده با دستگاه های ذیربط قرار است عملیات آتشباری در ترانشه سنگی واقع در کیلومتر ۴+۴۰۰ الی ۴+۸۰۰ پروژه احداث باند دوم محور شازند - ازنا در تاریخ سه شنبه۲۷ فروردین۹۸از ساعت ۱۶ تا ۱۷ انجام شود .