رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

استاندار بر حمایت بانکها از واحدهای تولیدی تاکید کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

استاندار بر حمایت بانکها از واحدهای تولیدی تاکید کرد

استاندار بر حمایت بانکها از واحدهای تولیدی تاکید کرد

استاندار بر حمایت بانکها از واحدهای تولیدی تاکید کرد

زمانی قمی در جلسه کارگروه رونق واحدهای کوچک و متوسط صنعتی استان،  رونق تولید را شرط رفع مشکل بیکاری دانست و افزود: بانک ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

او عملکرد یک هفته گذشته بانکها ، در ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: این اقدام نشان داد که،  بانک ها در تقابل با تولید ، نیستند.

واحدهای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات تا 31 شهریورماه امسال، فرصت ثبت نام داشته اند و این سایت،  هم اکنون بسته شده است و بانک ها موظف هستند تسهیلات طرح های ثبت نام شده را ، تاپایان سال جاری ، پرداخت کنند.

بانک های استان در این مدت،  226 میلیارد ریال تسهیلات ، به واحدهای تولیدی پرداخت کرده اند.