اسامی برندگان چهارسوق همدلی شهر تفرش

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • بابک رنجبر
  • مریم اردستانی
  • مهدی محمدی پور
  • محمد فاضل نوروزی
  • عاطفه بیاتی
  • حمیدرضا رضایی
  • معصومه خسروخانی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان برنامه چهارسوق همدلی مورخ 2 دی ماه 94 مربوط به شهر تفرشاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __