اسامی برندگان همگام با ورزش هفته سوم آذر

 

اسامی برندگان همگام با ورزش - هفته سوم آذر

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر/روستا

شماره تماس

1

مصیب جمالی

اراک

6109 - - - 0918

2

میثم اسفینداری

تهران

3817 - - - 0939

3

محمود حسامی

کرج

7641 - - - 0933

4

مجید قربانی شمس آبادی

آشتیان

4820 - - - 0919

5

-

-

1985 - - - 0916

6

حسین رضایی

خنداب

2958 - - - 0918

7

اصغر رجبیان

اراک

6010 - - - 0918

8

منصور فلاح

اراک

1221 - - - 0937

9

محمد ولاشجردی

اراک

6726 - - - 0936

10

سحر قاری

اراک

4919 - - - 0937

 

 

 

 

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __