اسامی برندگان مسابقه رادیویی هفت در شش

نام برنامه : مسابقه رادیویی هفت در شش
  • علیرضا عباسینیا- اراک
  • سینا ترکاشوند -ارارک
  • زهرا معیری -شازند

 

توضیحات :

اسامی برندگان مسابقه رادیویی هفت در شش