جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اسامی برندگان مسابقه «گل بهار» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان مسابقه «گل بهار»

 


اسامی برندگان مسابقه

برنامه گل بهار ویژه نوروز 93
 

 

 

 


 

اسامی برندگان مسابقه « گل بهار»نام و نام خانوادگی

شهر / روستا
1-
زهرا مرادی
- - -2-
اعظم غلامی
- - -3-
محمد حسین نهرمیانی
محلات4-
اکرم مقصودی
اراک5-
فریده  غیاث آبادی
ساروق6-
مریم بنایی
تهران7-
شیما دستیار بندی  
اراک8-
سید مجتبی ساداتی
هزاوه9-
فائزه یوسفی
اراک10-
عصمت خوشبختیان
اراک11-
کلوتی
روستای قزلیجه12-
خانم حیدری
شازند13-
سمیرا جمشیدی
شهسواران14-
صغری ابراهیمی 
محلات15-
مصطفی گل محمدی
اراک16-
خانم جادنگو
مالمیر سربند17-
مبینا احمد آبادی 
اراک18-
شهلا طالبی
اراک19-
محسین صفری
-20-
محمد رنجبر
جونوش
اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __